TU Delft – Ketelhuis

De Bouwkundefaculteit van de TU Delft kreeg een nieuw onderkomen in het voormalige hoofdgebouw
van de universiteit, nadat de iconische faculteit van Van den Broek & Bakema in 2008 was afgebrand.
Met opzet zijn de littekens en sporen van de verbouwing zichtbaar gelaten. In het Ketelhuis,
het restaurant van de faculteit, siert een uitspraak van Bakema over ontwerpen in stencilletters
de wanden. Elementen van dit lettertype zijn gebruikt voor het ontwerp van pictogrammen en de
bewegwijzering in het Ketelhuis.

Opdrachtgever: TU Delft
Realisatie: 2009, bij Kossmann.dejong
Ontwerp: identiteit, bewegwijzering

 

logo

signing

signing-ketelhuis