Stedelijk Museum Kampen

Voor het Stedelijk Museum in Kampen is naast het tentoonstellingsontwerp ook de huisstijl van
het museum ontworpen. Ook in deze huisstijl speelt ‘de Kampenaar’ een centrale rol. Op diverse
correspondentie-uitingen komen portretten van Kampenaren uit heden en verleden voor.
In de multimediatour, die bezoekers door het museum leidt en meeneemt naar buiten, fungeren
inwoners uit Kampen als (stads)gids.

Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Realisatie: 2009, bij Kossmann.dejong
Ontwerp: huisstijl, bewegwijzering, correspondentie-uitingen

Pages-from-layout-huisstijl-2

signingSMK

affiche-A0-smk