Florence Nightingale Museum, Londen

Het Florence Nightingale Museum in Londen vertelt op een hedendaagse manier het bijzondere
verhaal over het leven en werk van nurse Florence Nightingale. Met haar honderden boeken,
brieven en pamfletten bracht ze een ware revolutie teweeg in de gezondheidszorg. De hoeveelheid
teksten en typerende fonts uit die tijd waren inspiratie voor het grafisch ontwerp van
de tentoonstelling en de huisstijl van het museum. Quotes van Florence komen overal terug.
Voor de entreewand is bedacht om haar portret op te bouwen uit eigen teksten, brieven en
schematische afbeeldingen.

Opdrachtgever: Florence Nightingale Museum, Londen
Realisatie: 2010, bij Kossmann.dejong
Status: permanente tentoonstelling
Ontwerp: grafisch ontwerp tentoonstelling en huisstijl

tekstbordFNM02

tekstbordFNM01

layout-huisstijl

visitpack-14

FNM-4