Stedelijk Museum Kampen

Muurschildering

Het museum meer zichtbaarheid geven, luidde de opdracht. Vanuit het museum concept is gekozen om een ‘Kampenaar’ monumentaal op de gevel te schilderen. Dit historische portret van 17de eeuwse Kamper burgemeester Jan Beeldsnijder,
afkomstig uit de collectie van het museum, kijkt de bezoeker al van ver aan.

Opdrachtgever: Stedelijk Museum Kampen
Realisatie: 2014
Ontwerp: gevel graphic
Status: permanent
Uitvoering: Henk Nyenhuis, beeldend kunstenaar
Fotografie: Sec.ontwerpers

smk-wall-graphic3
smk-wall-graphic1
smk-wall-graphic2
smk-wall-graphic5