De Wonderkamer van Kampen

Iedereen heeft wel een voorwerp in de huis die hem dierbaar is en waar een bijzonder verhaal of herinnering aan zit. Het Stedelijk Museum Kampen heeft de Kampenaren opgeroepen deze objecten in te zenden voor ‘De Wonderkamer van Kampen. Vele mensen, van jong tot oud, hebben hier gehoor aan gegeven en zo ontstond er een bijzondere samenstelling. Een ’rariteitenkabinet’ annex ‘Wonderkamer’

Er werden zeer uiteenlopende objecten ingebracht en er ontstonden thema’s. Bijvoorbeeld ‘reizen’, ’techniek’, ‘religie’. Deze thema’s zijn in aparte kasten tentoongesteld. Elk thema een Wonderkamer op zich. Bij de tentoonstelling hoort een magazine waar de eigenaar van het object vermeld wordt en het verhaal of herinnering te lezen is. Op de achtergrond zien we blowups van het interieur van een bijzondere Kampenaar.

Opdrachtgever: Stedelijk Museum Kampen
Realisatie: 2018
Ontwerp: tentoonstellingsontwerp, grafisch ontwerp
Status: tijdelijke tentoonstelling
Fotografie: Gert Jan van Rooij